2019 Belgium competition day 1 schedule

Beste clubs en teams,
Morgen is de eerste dag van de competitie, we hebben het schema dat u hier kunt bekijken afgerond.

www.belgiumuwh.be/schedule

Aangezien er een verandering is opgetreden in het aantal deelnemende teams, konden we niet garanderen dat alle teams een gelijk aantal wedstrijden in veld 3 zouden spelen of dat een team niet twee opeenvolgende wedstrijden zou spelen. We zullen blijven werken aan het verbeteren van het schema om dit te corrigeren voor de dagen 3 en 4 van het kampioenschap.

Zoals gebruikelijk wordt de wedstrijd gehouden in het zwembad van Wezenberg in Antwerpen (Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen).

De captain’s meeting zal om 12u30 plaatsvinden, we vragen alle teams om dan aanwezig te zijn. Dan zullen we, net als de vorige jaren, drie teams vragen om mee te helpen met het opzetten van de speelvelden. Voor dag 1 zijn dit BUWH Otters, Squid Orca en Holy Orca om 13u00.De eerste wedstrijd is om 13u15.De laatste wedstrijd is om 18u03 en eindigt om 18u39.We zullen dan drie andere teams vragen om te helpen bij het afbreken van de speelvelden. Voor dag 1 zijn dit  Holy Orca en EPO Tubarao.

Elke wedstrijd duurt twee helften van 15 minuten, met een pauze van 2 minuten tussen elke helft en 1 minuut time-out per team en per wedstrijd.

We kijken er naar uit om u morgen allemaal te ontmoeten en een geweldige wedstrijddag te hebben! ________________________________________________________________________

Chers clubs et équipes,
Le premier jour du championnat a lieu demain, et nous avons finalisé le planning que vous pouvez consulter en détail à cette adresse :

www.belgiumuwh.be/schedule

Étant donné que nous avons eu un changement important du nombre d’équipes participantes, nous n’avons pas pu garantir que toutes les équipes joueraient un nombre égal de matchs dans le terrain 3, ou qu’aucune équipe ne jouerait deux matchs à la suite. Nous allons continuer à travailler sur ce planning pour l’améliorer et corriger ces points pour les jours 3 et 4 du championnat.

Comme d’habitude, la compétition aura lieu à la piscine Wezenberg à Anvers (Desguinlei 17-19, 2018 Anvers).

La réunion des capitaines aura lieu à 12h30, nous demandons à toutes les équipes d’être présentes.

Puis, comme pour les années précédentes, nous demanderons à trois équipes d’aider à mettre en place les terrains. Pour le premier jour, ces équipes seront  BUWH Otters, Squid Orca et Holy Orca Tubarao à 13h00.

Le premier match est à 13h15. Le dernier match est commencera à  18h03 et se terminera à 18h39.Nous demanderont également à trois équipes d’aider à démonter les terrains.  Pour le premier jour, ces équipes seront Antwerp Sharks, EPO Akula et Zuunse Karpers.

Chaque match sera constitué de deux mi-temps de 15min avec une pause de 2 min entre et un temps mort d’1 min par équipe et par match.
Nous sommes impatients de tous vous voir demain et de passer une super journée de championnat !